Vem sköter din bokföring?

Alla egenföretagare kan behöva hjälp med bokföringen. Det gäller inte minst de som bedriver en konstnärlig verksamhet, som fotografer. 

Den som lever på sitt fotograferande tycker sällan att det är särskilt kul med siffror, och att hålla reda på vilka avdrag som är möjliga att göra, och vilka regler som gäller. Ofta har man som egenföretagare små marginaler, och lika lite som man vill betala för mycket i skatt, lika lite vill man bli tvungen att betala kvarskatt eller straffavgifter längre fram. Även om det kostar lite är det därför en smart investering att ta hjälp av en bokföringsbyrå.

Frågor som många egenföretagare ställer sig är exempelvis:

  • Vilka verifikationer måste jag spara?
  • Måste jag skriva ut alla mina verifikationer?
  • Hur länge ska jag spara mina kvitton, och i vilken form?

En bokföringsbyrå kan ge hjälp med detta, och med många andra frågor. Men framför allt kan byrån sköta den löpande bokföringen. Många rekommenderar att den som inte har råd att anlita en byrå för hela sin bokföring ber om hjälp från en bokföringsbyrå att lära sig grunderna. Detta rekommenderas även om du har råd att låta byrån sköta hela bokföringen, eftersom det är du som kommer att ha ansvaret för bokföringen. Så se till att du vet vad byrån gör.

Digital bokföring

På samma sätt som fotograferingen till stor del blivit digital har också bokföringen också blivit det. Många byråer använder digitala system för bokföringen, för att underlätta både för sig själva och kunderna. 

Det går alldeles utmärkt att bokföra digitalt, men som påpekas i den här artikeln finns det också vissa fallgropar. Ett sätt att underlätta för sig själv, och för byrån, är att skicka och ta emot digitala fakturor i så stor utsträckning som möjligt. Detta medför nämligen att verifikationerna kan sparas digitalt, vilket underlättar en hel del.