Använda profilprodukter i reklamen?

Att använda sig av profilprodukter är ett smart sätt att marknadsföra sitt företag och för att öka synligheten för varumärket. Tillsammans med TV-reklamen är det profilprodukter som toppar listan över hur väl personer minns ett varumärke. Läs här, till exempel på profilprodukter i Stockholm: https://www.swagg.se/.

Fördelar med profilprodukter i marknadsföring

Det finns många fördelar med att använda sig av profilprodukter som en del av företagets marknadsföring. Använd dig av profilprodukter Stockholm för att nå ut med ditt varumärke.

En profilprodukt man minns och uppskattar. Det finns många olika profilprodukter Stockholm du kan använda dig av. En av de vanligaste profilprodukterna är pennor och dessa används dagligen av de flesta personer. En smart profilprodukt är den produkt som finns lätt till hands i mottagarens vardag.

Att ge en profilprodukt Stockholm som gåva skapar positiva känslor hos mottagaren som får gåvan. Vanligtvis så uppskattar personer gåvor och reagerar positivt med tacksamhet och glädje. Med profilprodukter som gåvor stärker du din relation med dina kunder och samarbetspartners på ett effektivt sätt.

Kostnadseffektiv annonsering

Kostnaden för profilprodukter är relativt låg om man jämför med andra typer av marknadsföring som ett företag kan använda sig av. Priset varierar självklart på tryck och produkt men en penna med profiltryck Stockholm exempelvis har en livslängd på omkring åtta månader. Under livslängden beräknar man att den kommer att användas över 3 000 gånger.

Profilprodukter Stockholm både internt och externt

Genom att exponera företagets namn eller logotyp på en eller flera produkter, upplevs företaget som etablerat och tryggt. Ett bra sätt att använda sig av profilprodukter är att koppla dem till aktiviteter som företaget har under året.

Genom att kontinuerligt exponera företagets namn eller logga är chansen större att din målgrupp kommer att känna igen företaget. Profilprodukter Stockholm kan användas både externt och internt.

Tänk på att välja en produkt som representerar företagets värderingar. Välj en profilprodukt Stockholm som håller länge och som mottagaren kan använda under en längre period för att sprida företagets varumärke.

Interna profilprodukter

Det finns många företag som väljer att använda profilprodukter internt. Det kan vara pennor, muggar,USB-minnen och detta används dels för att exponera loggan och dels för att skapa teamkänsla hos de anställda.

Om företaget har mycket möten eller konferenser är det ett bra tillfälle att använda sig av profilprodukter. Kanske bjuder du på godis med eget tryck på pappret eller delar ut pennor på mötet.

Externa profilprodukter

Externa profilprodukter i Stockholm används i samband med marknadsaktiviteter. Ska du exempelvis ställa ut på en mässa kan du ta fram profilkläder som personalen kan använda men även ta fram profilprodukter som kan delas ut som gåvor till besökarna. Gåvorna påminner besökarna om företaget.

Ska företaget ha ett event är profilkläder även här ett smart val. Ge besökarna en gåva så de kommer ihåg företaget och får en positiv känsla för varumärket. Användningsområden för profilprodukter är många, det kan vara bra att ha ett litet lager hemma. Det kan handla om spontana kundbesök eller att sponsra lokala idrottsföreningar med priser, studiebesök med mera.